Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Co w trawie piszczy?

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.

Internat

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjną dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej o charakterze koedukacyjnym. Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi.

Szkoła

Szkoła Podstawowa jest przeznaczona dla chłopców i dziewcząt, funkcjonuje przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu. Kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki.

Losowy cytat i zdjęcie

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca. Paulo Coelho

Aktualności

Świąteczne Inspiracje

2019-12-15 12:38

Warsztaty Kreatywne

2019-12-10 16:56

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

2019-12-06 15:27

Świąteczna Zbiórka Żywności 2019

2019-12-01 16:46

Święto Zmarłych

2019-10-31 15:44

Wybory do SU

2019-10-08 15:09
Zobacz więcej aktualności