Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Co w trawie piszczy?

W związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z wdrożenia reformy edukacji, informujemy, że od 1 września 2017/2018 Niepubliczne Gimnazjum zostanie przekształcone w Niepubliczną Szkołę Podstawową. W przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Internat

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjną dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej o charakterze koedukacyjnym. Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków, przygotowanie do samodzielnego życia, zgodnego z normami prawnymi i społecznymi.

Szkoła

Szkoła Podstawowa jest przeznaczona dla chłopców i dziewcząt, funkcjonuje przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu. Kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki.

Losowy cytat i zdjęcie

Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci. Paulo Coelho

Aktualności

34 Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym

2019-03-21 12:42

Dzień Kobiet 2019

2019-03-09 15:40

Noworoczny Turniej Warcabowy 2019

2019-01-24 12:24

Bal karnawałowy 2019

2019-01-13 15:34

Jasełka 2018

2018-12-22 17:59

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2018

2018-12-02 15:59
Zobacz więcej aktualności