Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

NOWOROCZNY TURNIEJ WARCABOWY

W środę, 26 stycznia 2022r., odbył się w naszym Ośrodku Noworoczny Turniej
Warcabowy. Wzięło w nim udział 17 wychowanków. Turniej został rozegrany systemem
„każdy z każdym” w dwóch kategoriach – dziewczęta i chłopcy. Czas przewidziany
na rozegranie jednej partii wynosił 10 minut. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała
p. Ewa Kopczyńska – wychowawca grupy IV. Rywalizacja była bardzo zacięta
i emocjonująca, ale przebiegała w duchu fair play. Wśród dziewcząt zwyciężyła Anna C., II
miejsce zdobyła Klaudia R., III – Karolina C. W grupie chłopców najlepszy okazał się Kacper
L., II miejsce zdobył Filip K,, zaś III – Emil W. Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody
– kalendarze i słodycze, pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia. Noworoczny Turniej
Warcabowy odbywa się w naszej placówce cyklicznie od wielu lat i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem wśród wychowanków. Ta popularna gra planszowa uczy ich
przestrzegania zasad i reguł, rozwija koncentrację uwagi i dyscyplinę, umiejętność
samodzielnego podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z wygraną i porażką. Podczas
turnieju wychowankowie mogą zaprezentować swoje umiejętności logicznego i
strategicznego myślenia. Przekonują się, że tylko trening może prowadzić do osiągnięcia
sukcesu.
 
< Wróć