Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Wolontariat

W naszym Ośrodku działa Koło Wolontariatu. Celem tego koła jest organizowanie pomocy dla potrzebujących ludzi i zwierząt.

A w szczególności:

 • rozwijanie wrażliwości i empatii,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych,
 • wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości,
 • aktywizowanie do współpracy i podejmowania wspólnych działań,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • stwarzanie warunków do odczuwania radości i satysfakcji z okazywania dobra,
 • odkrywanie/rozwijanie zainteresowań i pasji,
 • wdrażanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego,
 • propagowanie wolontariatu jako wartościowego spędzania czasu wolnego,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • zdobywanie ważnych doświadczeń społecznych,
 • poznawanie zasad skutecznej i prawidłowej komunikacji społecznej;
 • edukacja wychowanków w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
 • włączanie młodzieży w życie środowiska lokalnego.

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Koniczynka” działającym na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową:
 • Udział w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności (IX, XII, III)
 • Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Ignacowie:
 • Udział w imprezach organizowanych przez ZSS tj.: bal karnawałowy, piknik rodzinny, etc. (zgodnie z kalendarzem imprez ZSS)
 • Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie:
 • Przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród wychowanków ( zwłaszcza nowych wychowanków), mającej na celu uświadomienie młodzieży problemu współodpowiedzialności człowieka za los bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt:
 • Pogadanki na temat:
  •  „Rola psa w życiu człowieka”
  •  „Rola i zadania schroniska dla bezdomnych zwierząt”
  •  „Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z obcym zwierzęciem”
  • „Zasady pielęgnacji i prawidłowego żywienia psów i kotów”
 • Film edukacyjny „Mądra adopcja” (część 1 i 2)
 • Spotkanie z kierownikiem schroniska dla zwierząt (ustalenie zasad współpracy, pogadanka „wprowadzająca”)
 • Realizacja zadań na rzecz schroniska (wizyty w schronisku 2 razy w miesiącu):
 • sprzątanie terenu schroniska,
 • mycie naczyń dla zwierząt,
 • wyprowadzanie wyznaczonych zwierząt na spacer,
 • zabiegi pielęgnacyjne (czesanie lub inne wskazane przez pracownika schroniska),
 • inne prace pomocnicze związane z opieką nad zwierzętami, w zależności od potrzeb schroniska.

Podstrony w kategorii „Internat”