Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Praca w MOW Podciernie

Ogłoszenie – wychowawca Internatu

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu zatrudni wychowawcę Internatu. Wymagane studia wyższe w zakresie resocjalizacji oraz przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1575). Mile widziane doświadczenie z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@mowpodciernie.pl  tel. 25 758 55 21.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.

 

Ogłoszenie- nauczyciel religii

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu zatrudni nauczyciela religii. Wymagane studia kierunkowe, kurs pedagogiczny zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1575). Mile widziane uprawnienia do innych przedmiotów. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@mowpodciernie.pl tel. 25 758 55 21

Kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.