Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Sprzątanie świata

2019-09-19 21:01

W przedostatnim tygodniu  września wychowankowie  Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu wraz z wychowawcami  brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Wychowankowie sprzątali teren w okolicy pomnika Świętego Antoniego w Kuflewie. Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej wychowanków  i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

< Wróć