Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Sprzątanie Świata w gminie Cegłów

2017-04-02 13:44

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej wychowanków i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi oraz przygotowanie młodzieży do Święta z okazji Dnia Ziemi.

01 kwietnia 2017 nasi wychowankowie zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Młodzież pozytywnie zmotywowana szczytnym celem, miała wyznaczone tereny, które solidnie posprzątała. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich wychowanków były zadowalające. Zebrano dużo śmieci były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Zdarzały się także lodówki, zderzaki samochodowe, pralki oraz opony. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.

 

< Wróć