Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Święto Zmarłych

Troska o dziedzictwo kulturowe, pielęgnowanie tradycji i wiedzy  o krwawych kartach historii naszego narodu to cele, które przyświecają pracy wychowawczej naszego ośrodka. Każdego roku wychowankowie wykonują prace porządkowe w okolicznych miejscach pamięci narodowej. Robią to najczęściej w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych. W dniu 27 października wybrali się do miejsca pochówku Bezimiennych Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Kuflewem w 1863 roku.. Wygrabili teren wokół pomnika, wyczyścili pamiątkową tablicę, zapalili symboliczne znicze i zmówili modlitwę nad zbiorową mogiłą.  Praca na rzecz miejsc pamięci narodowej sprzyja kształtowaniu postaw patriotycznych i prospołecznych, będąc jednym ze środków oddziaływania resocjalizacyjnego.

< Wróć