Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

WOLONTARIAT W POGOTOWIU DLA ZWIERZĄT

W październiku br. wychowankowie naszego Ośrodka rozpoczęli współpracę  z Pogotowiem dla Zwierząt w Kuflewie. Azyl odwiedzają regularnie dwa razy w tygodniu i pomagają skrzywdzonym przez los zwierzętom. Wizyty w Pogotowiu dają im ogromną radość i satysfakcję, rozwijają wrażliwość na potrzeby innych, stwarzają okazję do poszukiwania autorytetów i budowania systemu wartości, pomagają w rozwijaniu zainteresowań. Wolontariat to jedna z głównych form pracy resocjalizacyjnej w naszym ośrodku. Kształtuje wśród młodzieży postawy alternatywne dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.

 

< Wróć