Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Zdalne nauczanie w MOW

2020-04-20 13:46

Od 15 kwietnia 2020r., zadania młodzieżowego ośrodka wychowawczego w przypadku wychowanków, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz.969) i nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły zdalnego nauczania przekażą wychowawcy klas i wychowawcy prowadzący grupy.

< Wróć